ไขความลับ นาโนเทคโนโลยี ใครยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนาโนเทคโนโลยี มันคืออะไร? ทำอะไรได้บ้าง? ประโยชน์ และโทษของมัน หาบทสรุปได้ในคลิปนี้ครับ ผู้ชม [655] คน

Read more

นาโนเทคโนโลยี ความลับที่อยู่เหนือทุกจินตนาการ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เป็นเทคโนโลยีการประกอบและผลิตสิ่งต่างๆ ขึ้นจากการเรียงตัวของอนุภาคขนาดเล็ก เช่น อะตอมหรือโมเลกุลเข้าด้วยกันด้วยความแม่นยำในระดับนาโนเมตร (หนึ่งส่วนในร้อยล้านเซนติเมตร) หรือเรียกในอีกชื่อ ว่า แองสตรอม ยูนิต (Angstrom unit) ซึ่งต้องอาศัยวิทยาการหลากหลายสาขาทั้งเคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ โดยเฉพาะสาขาคอมพิวเตอร์ (ระดับการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์) สำหรับการทำงาน บุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของนาโนเทคโนโลยีได้แก่ Richard Feyman (นักฟิสิกส์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปี 1965) ซึ่งเป็นผู้เปิดความคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของนาโนเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ โดยเขาได้กล่าวไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 ว่า “ในอนาคตข้างหน้ามนุษย์จะสามารถสร้างสิ่งต่างๆ ได้ด้วยการจัดเรียงอะตอมได้ในระดับที่แม่นยำซึ่ง ณ วันนี้ยังไม่มีกฎฟิสิกส์ ใดๆ หรือรวมถึงกฎแห่งความไม่แน่นอนใดๆ มาขัดขวางความเป็นไปได้นี้” จากนั้นจนถึงปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาอย่างสืบเนื่อง เป็นลำดับ นาโนเทคโนโลยีเริ่มถูกนำมาใช้ในการผลิตเครื่องมือจักรกลในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเมื่อไม่นานมานี้ โดยคาดหวังว่า เครื่องมือดังกล่าวจะสามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมทุกประเภท เทคโนโลยีใหม่นี้จะทำให้เราเข้าใจถึงชีวโมเลกุล และต้นกำเนิดของ สรรพสิ่งต่างๆ ในอีก 20 ปีข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยทำการศึกษากันมาตลอดสองพันปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่าอีกไม่นานจะไม่มีสิ่ง ใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี เพราะมันจะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานให้กับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ในยุคแรกของนาโนเทคโนโลยี มีเป้าหมายคือ […]

Read more