Quantum Computer โลกจิ๋วสู่โลกจริง

Quantum Computer โลกจิ๋วสู่โลกจริง

มาแล้ว Quantum Computer เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถโปรแกรมตัวเองได้ และนำไปสู่แนวคิดของคอมพิวเตอร์ คิดเองได้ในอนาคต (Quantum AI) โดย D-Wave ได้ขายเครื่องนี้ให้กับ Google และ NASA รวมทั้ง Lockheed Martin

เครื่องคอมพิวเตอร์ D-Wave One ระบุว่าใช้ซีพียูขนาด 128 คิวบิต ทำงานในอุณหภูมิที่ต่ำมากๆ คอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องมีขนาดดังภาพ และต้องอยู่ในห้องขนาด 10 ตารางเมตรที่ห่อหุ้มมิดชิด

โดยทฤษฏีของ Quantum Computing นั้น หากหน่วยที่เล็กที่สุดในคอมพิวเตอร์พื้นฐานคือ บิท (bit) หน่วยที่เล็กที่สุดของ Quantum Computing นั้นใช้ชื่อว่า คิวบิท (Qubit) ซึ่งสถานะของบิทนั้นอาจเป็นได้ไม่ 1 ก็ 0 แต่สำหรับคิวบิทนั้น จะมีมิติที่เหนือกว่าบิท คือสามารถแสดงสถานะ 1 หรือ 0 ได้ หรืออยู่ระหว่าง 1 กับ 0 ได้ทุกๆ ค่า ส่งผลให้ Quantum Computing สามารถทำการประมวลผลแบบขนานได้ หรือก็คือ ควอนตัมคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลคำสั่งนับล้านคำสั่งได้ในครั้งเดียว ขณะที่คอมพิวเตอร์ทั่วไปต้องทำทีละคำสั่ง

สถานะอันมากมายของคิวบิท ทำให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลแบบขนานได้ ดังคำพูดของนักฟิสิกส์ นาย เดวิด ดอยส์ (David deutsch) ที่ว่า การประมวลผลแบบขนาน จะทำให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลคำสั่งนับล้านคำสั่งได้ในครั้งเดียว ขณะที่คอมพิวเตอร์ทั่วไป ต้องทำทีละคำสั่ง ดังนั้น ควอนตัมคอมพิวเตอร์ขนาด 30 คิวบิท เมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์แบบเดิม จะเทียบเท่ากับความเร็ว 10 เทราฟลอบ (Teraflops) ซึ่งซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที่มีความเร็วสูงสุด มีอยู่เพียง 2 เทราฟลอบ คือมากว่าถึง 5 เท่า

ควอนตัมคอมพิวเตอร์ใช้คุณสมบัติทางควอนตัมที่เรียกว่า เอนแทงเกิลเมนต์ (entanglement) ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับอะตอม โดยให้แรงภายนอกกระทำกับอะตอม 2 ตัวที่อยู่ใกล้กัน จะทำให้เกิดการ เอนแทงเกิลขึ้น แต่ถ้าอะตอมอยู่โดดเดี่ยว อะตอมตัวนั้นสามารถหมุนไปได้ทุกทิศทุกทาง จากการทดลองกับอะตอมสองตัวที่อยู่ใกล้กัน โดยให้ตัวแรกหมุนไปในทิศทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันอะตอมที่สองจะหมุนไปในทิศตรงกันข้ามโดยอัตโนมัติ

ถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานทั่วๆไปได้ ความเร็วของมันนั้นจะไม่มีจุดสิ้นสุด มันจะมีความสามารถประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดได้เพียงไม่กี่นาที และมีความสามารถอันน่าทึ่งที่จะเจาะเข้าหาข้อมูลของคอมพิวเตอร์ทุกแห่งในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของวินาที

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่กำลังรอประมวลผล เมื่อใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ต้องใช้เวลาหลายเดือน เมื่อมาใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ใช้เวลาเพียงแว๊บเดียว และการเคลื่อนย้ายมนุษย์ ที่เรียกว่า วิธีเทเลพอเทชั่น ก็สามารถกระทำได้ในเร็ววันนี้

ผู้ชม [809] คน

Comments

Quantum Computer โลกจิ๋วสู่โลกจริง

| Blog, News, Quantum |
มิติที่4
About The Author
- ผู้หลงไหลในความลี้ลับของจักวาล จุดกำเนิดของเอกภพ ปริศนามนุษต่างดาว การเดินทางข้ามเวลา และทฤษฎีสัมพัทธภาพ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ