เดินทางข้ามเวลา เราสามารถเดินทางข้ามเวลาไปสู่อดีตที่ผ่านมา หรือไปสู่โลกอนาคตได้หรือไม่ เป็นคำถามที่ทุกคนสงสัยอยู่ในใจ แล้วถ่ามันเกิดขึ้นจริงๆ ผลกระทบที่ตามมาจะเป็นอย่างไร เราไปศึกษาทฤษฎีความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามกาลเวลากันในคลิปนี้พร้อมๆกันครับ ผู้ชม [347] คน

Read more